Start / RADEK ŚMIGASIEWICZ

RADEK ŚMIGASIEWICZ
TECHNOLOGY & eCOMMERCE LEAD
Radek jest z wykształcenia marketingowcem i psychologiem społecznym, ale całe swoje życie zawodowe poświęcił projektom IT. Na codzień zafascynowany tworzeniem produktów cyfrowych, które przynoszą wartość użytkownikom i biznesowi.

Jego podejście do projektowania produktów opiera się na zrozumieniu zarówno potrzeb jak i wzorców zachowań użytkowników, które budują wymagania projektowe. Z drugiej strony zwraca też ogromną uwagę na sposoby zarządzania samą implementacją, tak aby w jasny i klarowny sposób przekazywać wymogi projektowe programistom.

Jakim projektem było dla Ciebie wdrożenie Hogai?

Z jednej strony można powiedzieć, że to e-commerce, który każdy zna. Jednak jak zagłębiasz się w szczegóły każdego elementu to wiesz, że w IT nie ma prostych rzeczy i za każdą rzeczą kryje się wiele warstw, które wymagają bardzo dużej uwagi. I to jest trudne, ale także fascynujące, bo zmusza na każdym kroku do myślenia i podejmowania decyzji przez zadawania sobie pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi, ale musisz ich udzielić i iść dalej. Ta droga jest zawsze fascynująca.

Co w projektach digitalowych jest najczęstszym wyzwaniem?

Wiele osób koncentruje się na tym jak coś wygląda lub działa, to jest oczywiście ważne. Ale najistotniejsze jest zrozumienie w jaką grę gramy i w efekcie co chcemy osiągnąć. Jeśli tego nie wiemy, to projekty IT są tylko tym co widzimy na ekranie. Jednak prawdziwa esencja kryje się w wartości, którą chcemy dostarczyć klientowi, czy użytkownikowi. Innymi słowy jeśli nie mamy nic do zaoferowania, co wzbudzi zainteresowanie i rozwiąże jakieś problemy, to bez względu na to jak wiele pracy włożymy w rozwiązanie, nie będzie to się przekładało na sukces biznesowy. Dlatego zwłaszcza na początku ważne jest naprawdę dobre zrozumienie i zakomunikowanie idei, wpływu, potencjału, które są potrzebne nie tylko finalnym odbiorcom, ale też ludziom wspomagającym realizację projektu.